Rodo - Polityka prywatności


Polityka prywatności RODO -  informacja dla czytelników / użytkowników Bloga "projekt- gdynia.blogspot.com" - Firmy Projekt Spółka z o.o.

Szanowny Użytkowniku 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (określane jako "RODO","ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").Polityka prywatności RODO stosowana w Firmie Projekt - Klauzula informacyjna RODO:


Polityka prywatności dotyczy sytuacji:

- jakie dane gromadzimy w działalności Firmy, stosowane procedury
- procedury dla sytuacji, gdy dane osobowe zostaną podane lub Firma "Projekt" 
  będzie w ich posiadaniu, 
- informacja pod kątem Rodo dla użytkowników / czytelników naszego bloga 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) Administrator Danych - Administratorem Państwa danych osobowych jest ‘’Projekt’’ Spółka z.o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 19/5, kod pocztowy: 81-364. Spółka zarejestrowana,  nr KRS: 0000654568, NIP: 586-23-13-099;

2) Osoba odpowiedzialna. Osobą wyznaczoną przez Firmę ‘’Projekt’’ do  ochrony danych w Firmie ‘’Projekt’’ Sp. z o.o.  jest Administrator Danych. Dane kontaktowe:  biuro@projektgdynia.com.pl, tel: 058 535 61 60 ;

3) Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko celach prowadzonej i zarejestrowanej działalności Firmy Projekt, tj. - w celu wykonania umowy usługi naprawy/serwisu urządzenia / sprzętu elektronicznego / komputerowego  oraz wykonania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 ust. 1 pt. B;  

Dotyczy sytuacji - jeżeli takie dane zostaną podane lub będziemy w ich posiadaniu. 

4) Odbiorca danych -  w/w dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Może to nastąpić tylko dla instytucji upoważnionych z mocy prawa – na polecenie lub żądanie tych instytucji;

5) Przekazywanie danych do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres : 10 lat lub do momentu zakończenia umowy serwisowej / pośrednictwa lub wypowiedzenia przez Klienta. Dotyczy to wszystkich profili działania spółki i wynika ze specyfiki działalności. Każdy  klient może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, które zostaną niezwłocznie usunięte;

7) Prawa osoby której dane dotyczą. Posiadacie Państwo następujące prawa:

    - prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
    - prawo ich sprostowania, 
    - usunięcia, 
    - ograniczenia przetwarzania, 
    - prawo do przenoszenia danych, 
    - prawo wniesienia sprzeciwu, 
    - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Dotyczy sytuacji - jeżeli takie dane zostaną podane lub będziemy w ich posiadaniu. 

8) Prawo do skargi. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Zasady podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne tylko w przypadkach - do pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi:  naprawy / serwisu sprzętu urządzenia  elektronicznego oraz / lub  usług pośrednictwa obrotu nieruchomościami. 

Jaki jest profil działania Firmy i jakie dane gromadzimy.

Podanie danych osobowych dotyczy tylko tych sytuacji, które są opisane poniżej.  
W innych sytuacjach podanie danych osobowych nie jest wymagane i nie jest konieczne.

Powyższe zasady dotyczą sytuacji, gdy jakiekolwiek dane osobowe zostały podane osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (wizyta w Firmie, kontakt, telefon, mail lub kontakt serwisowy).

Serwis komputerowy - Jesteście Państwo zobowiązana/y do ich podania po to, aby można było wykonać prowadzone przez Firmę Projekt usługi, zgodnie z prawem (osoba powierzająca sprzęt do serwisu i osoba odbierająca sprzęt z serwisu - prawo własności do sprzętu konkretnej osoby).  Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w/w danych w systemie informatycznym serwisu, a w konsekwencji brak możliwości wykonania usługi naprawy/serwisu, jak również brak możliwości kontaktu Serwisu z Panią/Panem jako klientem. Umowa o wykonanie usługi nie będzie mogła być zwarta. 

Pobieramy tylko niezbędne dane - zasada minimum danych. Wszystko zgodnie z wymogami Rodo.

Biuro Nieruchomości - Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - w celu zarejestrowania w systemie, podania danych niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa oraz zgody na kontakt drogą telefoniczną, mailową, w czasie wykonywania usługi pośrednictwa oraz na kontakt telefoniczny i mailowy w czasie świadczenia usług serwisowych. Zgoda dotyczy również otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z serwisem elektronicznym i usługami pośrednictwa obrotu nieruchomościami. 

Pobieramy tylko niezbędne dane - zasada minimum danych. Wszystko odbywa się zgodnie z wymogami Rodo.

Zgoda może być w każdej chwili cofnięta lub odwołana a dane usunięte lub skorygowanie według życzenia klienta.

Blog Projekt Gdynia - Nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych. Dostęp do treści bloga ma każdy, bez konieczności rejestrowania i podawania jakichkolwiek danych. Nie są zbierane ani gromadzone żadne dane osobowe. Patrz również "Zasady zastosowane w odniesieniu do naszego Bloga – projekt-gdynia.blogspot.com"

10) Sposoby przetwarzania / Profilowanie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Zasady zastosowane w odniesieniu do naszego Bloga – projekt-gdynia.blogspot.com
Blog jest prowadzony tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i prezentowania treści. 

Blog nie jest narzędziem do zbierania i gromadzenia danych osobowych w celu ich dalszego wykorzystania. 

Na blogu nie zainstalowaliśmy żadnych dodatkowych środków technicznych, czyli robotów, wtyczek, ani mechanizmów śledzących użytkowników w celu zbierania danych osobowych.  

Funkcja Google Analytics nie jest uruchomiona. Narzędzia Google nie są aktywne.

Na Blogu nie prowadzimy żadnej działalności zarobkowej, sprzedaży, sklepu internetowego - w związku z tym nie ma na Blogu żadnych wymaganych w tej formularzy kontaktowych, ani nie są wymagane do podania jakiekolwiek dane osobowe przez czytelników Bloga. 

Każdy użytkownik ma dostęp do informacji na Blogu bez podawania danych osobowych. 

Zastosowane przez nas technologie są zgodne z technologiami i zasadami stosowanymi przez Google, jako dostawcę platformy blogowej Blogspot - Blogger.

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zostaną zebrane lub trafią do naszej Firmy - to automatycznie zostaną zastosowane wszystkie niezbędne procedury całkowicie zgodne z RODO (wyszczególnione w naszej Polityce Prywatności), tak aby chronić i szanować prywatność użytkowników Bloga. 
Informacje dodatkowe


Wszelkie zmiany jakie zostaną wprowadzone na Blogu – natychmiast poinformujemy o tym w zastosowanej polityce prywatności i praktykach zastosowanych w stosunku do osób odwiedzających, czytających, bądź komentujących.  Obejmuje to również zmianę profilu Bloga, zakres Bloga lub zastosowanie dodatkowych technologii zmieniających dotychczasowy charakter Bloga. Natychmiast zostaną zastosowane wszystkie niezbędne procedury całkowicie zgodne z RODO (wyszczególnione w naszej Polityce Prywatności), tak aby chronić i szanować prywatność użytkowników Bloga. Informacja dodatkowa 

W związku z tym, że Blog jest prowadzony na platformie Google:Polityka prywatności Google w odniesieniu do użytkowników platform Google.POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE

Wyciąg z Polityki Prywatności Google

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.


Wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jakim celu to robimy. Opisuje sposób, w jaki je wykorzystujemy oraz w jaki można je przeglądać i aktualizować.

Data wejścia w życie: 22 stycznia 2019

Pełny tekst - link do strony Google -  https://policies.google.com/?hl=pl

Pełny tekst - link do strony Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Ciasteczka


JAK GOOGLE KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez witrynę, którą w danej chwili odwiedzasz. Pozwala witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu Twoja następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetu byłoby znacznie mniej przyjemne.
Plików cookie używamy do różnych celów. Służą na przykład do zapamiętywania ustawień filtra SafeSearch, wyświetlania spersonalizowanych reklam czy zliczania użytkowników odwiedzających konkretną stronę. Ułatwiają też logowanie się do naszych usług, pozwalają lepiej chronić dane i zapamiętywać ustawienia reklam.


Zobacz, jakie rodzaje plików cookie są używane przez Google, oraz dowiedz się, jak używamy plików cookie do wyświetlania reklam i jak robią to nasi partnerzy. W naszej polityce prywatności opisaliśmy, jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z plików cookie i innych informacji.

Uwaga dodatkowa:

W przypadku, gdy zostaną uruchomione dodatkowe usługi Google np. Google Analytics - natychmiast o tym poinformujemy, a wymagane powiadomienia i zgody zostaną zamieszczone na Blogu.


Popularne posty z tego bloga

O czym chcemy pisać ??? i dlaczego ???

Internet - co to jest cyberbezpieczeństwo i dlaczego jest ważne?

Nasza wizja działania w biznesie...